Dosentti Matti Haliselle professorin arvonimi

Tasavallan presidentti on myöntänyt Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen pitkäaikaiselle aktiivijäse-nelle, dosentti Matti Haliselle professorin arvonimen. Halinen on vuosien varrella tehnyt mittavan työn PSLY:n hyväksi, yhtenä tärkeimmistä mainittakoon yhdistyksen 75-vuotisjuhlahistoriikin kir-joittaminen.