2017 Martti Hämäläinen palkinto LT, FM Hanna Siiskoselle

Vuoden 2017 Martti Hämäläinen -palkinto ihosyöpien tutkijalle

 Vuoden 2017 Martti Hämäläinen -palkinnon saajaksi on valittu LT, FM Hanna Siiskonen, joka on lupaava tutkija, mutta myös vahva kliinikko ja kliininen opettaja. Hänen hyaluronaanin roolia ihosyövissä käsittelevä väitöstutkimuksensa on avannut uusia näkökulmia ihosyöpien hoitoon. Siiskosen melanooman patogeneesiin keskittyvä tutkimus on ajankohtainen ja kansanterveydellisesti merkittävä, sillä ihosyöpien määrä on lisääntynyt rajusti.

Pohjois-Savon lääkäriyhdistyksen vuosittain jakama Martti Hämäläisen palkinto on myönnetty LT, FM Hanna Siiskoselle.  Siiskonen väitteli lääketieteen tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2013 aiheenaan hyaluronaanin rooli ihosyövissä (Hyaluronan and hyaluronan synthases: studies on their subcellular localization and processing in cell culture models and on hyaluronan metabolism in UV-induced cutaneous tumors - Hyaluronaani ja hyaluronaanisyntaasit: tutkimuksia niiden sijainnista soluissa sekä hyaluronaanin metaboliasta UV-säteilyn aiheuttamissa ihosyövissä.). Väitöstutkimus tuotti uutta tietoa solunsisäisestä hyaluronaanista sekä sitä tuottavien ja hajottavien entsyymien toiminnasta. Tulokset osoittivat myös, että hyaluronaani ja sen reseptori ovat tärkeitä ihosyöpien varhaisvaiheissa, mikä avaa uusia näkökulmia ihosyöpien hoitoon.

Siiskonen jatkoi tutkimustyötä väitöksensä jälkeen. 2015-2016 hän oli post doc-tutkijana Berliinissä Charitessa (Universitätsmedizin) professori Marcus Maurerin allergiatutkimusryhmässä. Tuolloin valmistui mm. julkaisu arvostettuun The Journal of Immunologyyn.

Tällä hetkellä Siiskonen työskentelee iho- ja sukupuolitautien oppiaineen ma. kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopistossa sekä ihotauteihin ja allergologiaan erikoistuvana lääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hänet on myös nimetty varajohtajaksi Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa ihosyöpäsairastavuuteen Pohjois-Savon alueella ja samalla tarjota tutkimusmateriaalia ihosyöpien ehkäisyä ja hoidon kehittämistä varten. Siiskosella on ohjattavanaan väitöskirjatyöntekijöitä ja syventävien opintojen tekijöitä.

Väitöskirjatyön lisäksi Siiskosen julkaisutuotantoon kuuluu useita muita korkeatasoisia kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä sarjoissa julkaistuja artikkeleita. Siiskosen melanooman patogeneesiin keskittyvä tutkimusaihe on vahvasti ajankohtainen ja kansanterveydellisesti merkittävä, koska ihosyövät ovat maailmanlaajuinen ongelma aiheuttaen inhimillisen kärsimyksen lisäksi mittavia taloudellisia kustannuksia.

Kollegat luonnehtivat Siiskosta osaajaksi, joka pystyy toimimaan laaja-alaisesti opettajan, tutkijan ja kliinikon tehtävissä. Tinkimättömyys ja tavoite parhaaseen suoritukseen näkyvät niin ihotautia sairastavan potilaan hoidossa kuin tutkimuslaboratoriossa koeputkien parissa tai lääketieteen opiskelijoiden opettamisessa. Työtään Siiskonen tekee hillityn määrätietoisesti tuloksia aikaansaaden. Erityisesti voidaan korostaa hänen joustavuuttaan työtoverien suuntaan ja roolia hyvän yhteistyön ja ilmapiirin luomisessa työyhteisössä.

Siiskonen on syntynyt vuonna 1978 Kiuruvedellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1997 Kiuruveden lukiosta. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon molekyylibiologian alalta Jyväskylän yliopistossa vuonna 2002 ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2009 Kuopion yliopistossa.

 Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry jakaa vuosittain Martti Hämäläisen nimeä kantavan tunnustuspalkinnon nuorelle lupaavalle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Nuoreksi tutkijaksi katsotaan alle 40-vuotias lääketieteen lisensiaatti, tohtori tai dosentti, joka on tehnyt menestyksellistä tutkimustyötä. Palkinnonsaajan valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus sille toimitettujen esitysten perusteella.