Matka-apuraha

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry.

1 §

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys (P-SLY) jakaa vuosikokouksensa yhteydessä 3-5 Nuoren Tutkijan Matka-apurahaa.

2 §

Apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti P-SLY:n  alueella tapahtuvaa lääketieteen tutkimustyötä ja nuorten tutkijoiden tutkimustulosten julkistamista kansainvälisissä kokouksissa.

3 §

Yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha.

Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus, joka ilmoittaa jaettavista apurahoista jäsenkirjeessään. Apurahoja myönnettäessä arvioidaan sekä kongressin merkitys että abstraktien taso ja hakijan aikaisemmin yhdistykseltä saamien apurahojen määrä.

4 §

Nuorella tutkijalla tarkoitetaan ei-dosentti tasoa saavuttanutta lääkäriä.
Ikärajaa ei ole.
Hakijan tulee olla P-SLY:n jäsen.

5 §

Apurahasta ilmoitetaan P-SLY:n jäsenkirjeessä. Apurahaa anotaan Yhdistyksen hallitukselta perustellulla kirjallisella anomuksella. Apuraha-anomus on toimitettava liitteineen yhdistyksen toimistoon jäsenkirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Matka-apurahoja voidaan myöntää omien tutkimustuloksien esittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Matka-apuraha-anomukseen tulee liittää selvitys muusta rahoituksesta.

Apuraha julkistetaan ja luovutetaan P-SLY:n vuosikokouksen yhteydessä. 

6 §

Apuraha maksetaan matkalaskua vastaan. Matkalaskuun liitetään abstraktin hyväksymisilmoitus (jos sitä ei ole aikaisemmin esitetty), matkalippujen alkuperäiset kannat, kuitit majoituksesta aiheutuneista kustannuksista, muut matkaan liittyvät kuitit sekä matkakertomus. Matkalasku ja matkakertomus tulee tehdä 6 kuukauden kuluessa matkasta.

Ohjeet matkakertomuksen laatijalle

Yleistä

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys (P-SLY) jakaa vuosikokouksensa yhteydessä Nuoren Tutkijan Matka-apurahoja.

Apurahojen tarkoituksena n tukea taloudellisesti P-SLY:n alueella tapahtuvaa lääketieteen tutkimustyötä ja nuorten tutkijoiden tutkimustulosten julkistamista kansainvälisissä kokouksissa.

Matkakertomusten esittäminen on apurahan suorituksen edellytys. Kertomukset tulee toimittaa sähköpostitse (paperikopio mukaan) yhdistyksen toimistoon (osoite alla), josta ne toimitetaan tiedoksi yhdistyksen hallitukselle.

Matkakertomuksen laatiminen ja sisältö

Matkakertomuksen

  • pituus on korkeintaan 3 liuskaa sisältäen hyväksytyn abstraktin viitetietoineen (esim. lehden supplementti)
  • riviväli on 1.5
  • tulee sisältää kirjoittajan yhteystiedot (nimi, titteli, työpaikka ja osasto, s-posti)
  • ei kongressipaikkakunnan tai vapaa-ajan ohjelman esittelyjä
  • kuvaukset kokousohjelman yleisestä rakenteesta, laadusta sekä järjestelyjen sujumisesta ovat tervetulleita
  • yhden olennaisen/uuden tiedon esiin nostaminen suotavaa vaikka muutoin esiteltäisiin yleisemmin tieteellistä sisältöä

Yhteystiedot

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys / Duodecimin aluetoimisto
PL 1199, 70211 Kuopio (käyntiosoite: Microkatu 1, M-osa, 9.krs)
 

p. 09 6188 5340
minna.huttunen@duodecim.fi
toimisto@psly.fi