2014 Martti Hämäläisen palkinto dos. Juhana Frösenille


Martti Hämäläisen palkinto dosentti, LT Juhana Frösenille

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys on myöntänyt Martti Hämäläisen nimeä kantavan nuoren tutkijan palkinnon dosentti, LT Juhana Frösenille. Palkinto luovutettiin Itä-Suomen Lääketiede -tapahtuman avajaisissa 23.9.2014.

Juhana Frösen (s. 1978) on työskennellyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) neurokirurgian erikoislääkärinä vuoden 2014 alusta alkaen. Hän on valmistunut neurokirurgian erikoislääkäriksi vuonna 2013. Frösen valmistui lääketieteen tohtoriksi vuonna 2006, ja hänen kunniamaininnan saanut väitöskirjansa käsitteli aivovaltimoaneurysman seinämän biologiaa. Väitöskirjansa valmistumisen jälkeen Frösen toimi vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Frösen on keskittynyt tutkimustyössään aivovaltimoaneurysmien puhkeamiseen johtavien solu- ja molekyylitason tapahtumien selvittämiseen. Aivovaltimoaneurysman puhkeamisen aiheuttama hengenvaarallinen lukinkalvonalainen verenvuoto, SAV, on poikkeuksellisen yleinen sairaus Suomessa. Aneurysman puhkeamista seuraa kallonsisäinen verenvuoto. Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 1 000 uutta SAV-potilasta, joista lähes puolet menehtyy. Aivovaltimoaneurysman kantajia puolestaan arvioidaan olevan noin 2 % väestöstä.

Aneurysman puhkeaminen ja siitä aiheutuva huomattava kuolleisuus, inhimillinen kärsimys, sekä taloudelliset menetykset voidaan ehkäistä eristämällä vielä vuotamaton aneurysma aivoverenkierrosta ennen vuotoa. Koska merkittävä osa aneurysmista ei koskaan vuoda potilaan elinaikana, on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa vuotoriskissä olevat aneurysmat. Tällöin niitä potilaita, joiden aneurysma ei koskaan tule puhkeamaan, ei altisteta turhille riskeille, ja toisaalta ne aneurysmat, jotka tulevat vuotamaan, osataan hoitaa ennen ensimmäistä vuotoa.

Frösen on kartoittanut aivovaltimoaneurysmien puhkeamiseen johtavia solu- ja molekyylitason tapahtumia, ja tutkimustuloksia on sittemmin hyödynnetty uusien menetelmien kehittämisessä aneurysmien vuotoriskin arvioimiseksi. Frösen jatkaa edelleen aneurysmien vuotoriskiin liittyvien tekijöiden kartoittamista, ja uusia havaintoja toivotaan voitavan jatkossa hyödyntää vuotoriskin entistä paremmassa arvioinnissa.

Tutkimustyönsä ohella Frösen on myös toiminut sekä Helsingin että Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa opettajan ja ohjaajan tehtävissä. Hän on jatkuvasti pyrkinyt aktiivisesti siirtämään tutkimuskokemustaan ja tietojaan eteenpäin nuoremmille tutkijoille, mikä on johtanut useampaan tällä hetkellä käynnissä olevaan väitöskirjahankkeeseen sekä lukuisiin valmistuneisiin opinnäytetöihin.

Siirryttyään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan Frösen on aloittanut muodostamaan KYS:n Neurokeskukseen aivoverisuonisairauksiin keskittyvää tutkimusryhmää, joka pyrkii luomaan kliinisiä tietoja, kuvantamistutkimuksia, sekä kudos- ja verinäytteistä saatavaa molekyylibiologista tietoa yhdistäviä tietokantoja aivovaltimoaneurysma- ja aivojen verisuoniepämuodostumapotilaista. Pitkällä tähtäimellä näiden tietokantojen tavoite on parantaa aivoverisuonisairauksista kärsivien potilaiden hoitoa hyödyntämällä näiden tautien biologiasta opittua tietoa.

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys myöntää Martti Hämäläisen palkinnon vuosittain alle 40-vuotiaalle lääketieteen lisensiaatille tai tohtorille. 5 000 euron arvoinen palkinto on tarkoitettu kannustukseksi tutkijan uralle.

Lisätiedot:
Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Kai Savonen, puh. 044 7625496, kai.savonen@uef.fi
dosentti, LT Juhana Frösen, puh. 044 5155 682, juhana.frosen@gmail.com