Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen Martti Hämäläinen -palkinnon säännöt

1 §

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry perustaa Martti Hämäläisen nimeä kantavan tunnustuspalkintorahaston ja jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon nuorelle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle.

2 §

Nuoreksi tutkijaksi katsotaan lääketieteen lisensiaatti ja lääketieteen tohtori, joka on tehnyt menestyksellistä tutkimustyötä. Myös nuoret dosentit rinnastetaan nuoriksi tutkijoiksi. Tunnustuspalkinto on tarkoitettu palkinnon myöntämisvuonna enintään 40 vuotta täyttävälle henkilölle.

3 §

Palkittavan tulee olla Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen jäsen.

4 §

Valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus, jolla on oikeus kuulla tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 §

Yhdistyksen hallitus päättää palkintosummasta ja tarvittaessa sen osittamisesta.

6 §

Palkintoesityksiä voivat esittää yhdistyksen toimialueen sairaalat, laitokset ja klinikat, joissa toimii edellä mainitut edellytykset täyttäviä nuoria tutkijoita. Lisäksi voivat yhdistyksen jäsenet tehdä palkintoesityksiä. Vapaamuotoiset esitykset perusteluineen toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle.

7 §

Esitysmenettelystä ilmoitetaan yhdistyksen jäsenistölle sekä toimialueen sairaaloille, laitoksille ja klinikoille lähetettävällä kirjeellä.