2013 Martti Hämäläinen -palkinto dos. Tuure Kinnuselle

 

Martti Hämäläinen -palkinto dos. Tuure Kinnuselle

Vuoden 2013 Martti Hämäläinen -palkinnon on saanut dos. Tuure Kinnunen ISLAB:in Kuopion aluelaboratoriosta. Palkinto luovutettiin Kinnuselle Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman avajaistilaisuudessa.

Tuure Kinnusen (s. 1977) ensikosketus kliiniseen mikrobiologiaan tapahtui 1990-luvun lopulla, jolloin hän biokemian opiskelijana hakeutui silloiseen KYS:in kliinisen mikrobiologian yksikköön kesätöihin. Kesätöistä alkanut vierailu johti pro gradu -tutkielman suorittamiseen yksikön allergiatutkimusryhmässä professori Tuomas Virtasen johdolla ja sitä myötä filosofian maisteritutkintoon v. 2000 pääaineena bioteknologia. Samoihin aikoihin Kinnunen ryhtyi opiskelemaan lääketiedettä jatkaen opintojensa ajan tutkimustyötä allergiatutkimusryhmässä. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui v. 2005 ja korkeatasoinen allergian T-soluimmunologiaan keskittyvä väitöskirja hyväksyttiin v. 2007.

Väitöskirjan valmistumisen jälkeen vv. 2007-2009 Kinnunen jatkoi tutkimuksen tekemistä keskittyen nuorten väitöskirjatyöntekijöiden ohjaukseen. Samoihin aikoihin hän aloitti myös tutkimusyhteistyön professori Jorma Ilosen kanssa tavoitteena tyypin I diabeteksen ja keliakian puhkeamiseen johtavien mekanismien nykyistä parempi ymmärtäminen.

Vuosina 2010-2011 Kinnunen toimi vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa Yalen yliopiston immunologian alalla korkeasti arvostetussa laboratoriossa. Palattuaan takaisin Suomeen ja Itä-Suomen yliopistoon hän on alkanut johdonmukaisesti pystyttämään omaa tutkimusryhmää autoimmuunitautien, erityisesti tyypin I diabeteksen, syntymekanismien tutkimiseksi. Lyhyessä ajassa Kinnunen on saanut kerättyä merkittävää ulkopuolista rahoitusta.

Tuure Kinnunen on kyvykäs sekä pitkäjänteinen nuori tutkija, ahkera ja positiivisella tavalla kriittinen. Hän hallitsee potilastyön ohella erinomaisesti immunologian teorian sekä pystyy toimimaan tehokkaasti myös käytännön laboratoriotöissä. Väitöskirjansa jälkeen Kinnunen on esimerkillisellä tavalla ottanut vastuuta nuorten tutkijoiden ohjaamisesta: hän ohjaa parhaillaan 4 väitöskirjatyöntekijää. Sosiaalisena ihmisenä hän on pidetty kollega työyhteisössä. Tutkimuksen teon ohessa Kinnunen on toiminut kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuvana lääkärinä ISLAB:in Kuopion aluelaboratoriossa valmistuen erikoislääkäriksi v. 2012. Immunologian dosentin arvon hän on saanut v. 2013.