P-SLY:n nuoren tutkijan matka-apuraha v. 2018

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys jakaa nuoren tutkijan matka-apurahoja ulkomailla tapahtuvaan kokoukseen tai koulutukseen. Yhdistyksen hallitus päättää kokouksessaan apurahojen suuruuden ja lukumäärän hakemusten perusteella. Vuonna 2017 apuraha oli korkeintaan 1 000 euroa/hakija.

Nuorella tutkijalla tarkoitetaan ei-dosentti tasoa saavuttanutta lääkäriä. Lisäksi hakijan pitää olla P-SLY:n jäsen. Ikärajaa ei ole.

Hakeminen tapahtuu lyhyellä, vapaamuotoisella yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jonka pitää olla perillä Duodecimin aluetoimistossa pe 16.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Apurahan tarkoituksena on tukea taloudellisesti PSLYn alueella tapahtuvaa lääketieteen tutkimustyötä ja nuorten tutkijoiden tutkimustulosten julkistamista kansainvälisissä kokouksissa.

Matka-apurahoja voidaan myöntää omien tutkimustulosten esittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Hakemukseen pitää liittää hyväksytty kokousabstrakti (suulliseen tai posteriesitykseen) sekä selvitys muusta rahoituksesta.

Matka-apurahat jaetaan vuosikokouksessa. Matka-apurahan myöntämisen edellytyksenä on läsnäolo vuosikokouksessa 14.4.2018.

Matka-apurahan käytöstä pitää laatia matkakertomus P-SLY:n hallitukselle. Apuraha maksetaan matka-, majoitus- yms kuitteja vastaan. Lasku ja matkakertomus on tehtävä 6 kk:n kuluessa matkasta.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys / Duodecimin aluetoimisto
PL 1199, 70211 Kuopio (käyntiosoite: Microkatu 1, M-osa, 9. krs)
 

Lisätietoja:

Antti Sandén
PSLY:n puheenjohtaja
psly.puheenjohtaja@gmail.com


Kaisa Pitkonen
sihteeri
psly.sihteeri@gmail.com