P-SLY:n Martti Hämäläinen -palkinto v. 2022

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys jakaa joka syksy Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman iltajuhlassa professori Martti Hämäläisen nimeä kantavan ansioituneen nuoren tutkijan tunnustuspalkinnon. Palkintosumma on 5 000 €.

Palkinnon saajaksi esitetyn pitää olla lääketieteen lisensiaatti ja lääketieteen tohtori, joka on tehnyt menestyksellistä tutkimustyötä. Hänen tulee olla alle 40-vuotias ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen jäsen. Dosentuuri ei ole este.

Palkintoesityksiä voivat tehdä yhdistyksen toimialueen sairaalat, laitokset ja klinikat, joissa toimii edellytykset täyttäviä nuoria tutkijoita. Lisäksi yhdistyksen jäsenet voivat tehdä palkintoesityksiä.

Vapaamuotoiset esitykset palkinnon saajaksi perusteluineen osoitetaan P-SLY:n puheenjohtajalle Jussi Paternolle ja ne tulee jättää 31.5.2022 mennessä osoitteella:

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys / Duodecimin aluetoimisto
PL 1199 (Technopolis)
70211 Kuopio

Lisätietoja:

Jussi Paterno
PSLY:n puheenjohtaja
psly.puheenjohtaja@gmail.com

Henna Saari
sihteeri
psly.sihteeri@gmail.com