P-SLY:n kliininen apuraha vuodelle 2018

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys jakaa vuosikokouksessaan 1-3 kliinistä apurahaa, joiden tarkoituksena on tukea kliinistä työtä tekevien lääkäreiden perehtymistä uusiin tutkimus- ja hoitomenetelmiin ulkomailla tai kotimaassa. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen suuruuden hakemusten perusteella. Vuonna 2017 apuraha oli 1000 euroa/hakija.

Hakijan pitää olla P-SLY:n jäsen. Ikärajaa ei ole. Hakijoilta edellytetään kuitenkin riittävää kliinistä kokemusta. Apurahaa ei myönnetä tieteellisiin kokouksiin.

Hakeminen tapahtuu lyhyellä, vapaamuotoisella yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jonka pitää olla perillä Duodecimin aluetoimistossa pe 16.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma apurahan käytöstä, esim. harjoittelusta ulkomaisessa klinikassa. Anomukseen täytyy liittää selvitys muusta rahoituksesta. Pääsääntöisesti hakemukseen tulee liittää myös esimiehen lausunto.

Matka-apurahat jaetaan P-SLY:n vuosikokouksessa. Matka-apurahan myöntämisen edellytyksenä on läsnäolo vuosikokouksessa 14.4.2018.

Apurahan saajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä P-SLY:n hallitukselle. Apuraha maksetaan matka-, majoitus- ym kuitteja vastaan. Lasku ja selvitys apurahan käytöstä on tehtävä 6 kk:n kuluessa klinikkavierailusta tai harjoittelusta. Apuraha on käytettävä saman vuoden aikana kun se on myönnetty.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys / Duodecimin aluetoimisto
PL 1199, 70211 Kuopio (käyntiosoite: Microkatu 1, M-osa, 9. krs)
 

Lisätietoja:

Antti Sandén
psly.puheenjohtaja@gmail.com

Kaisa Pitikonen
psly.sihteeri@gmail.com