P-SLY:n kliininen apuraha vuodelle 2024

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys jakaa vuosikokouksessaan 1-3 kliinistä apurahaa, joiden tarkoituksena on tukea kliinistä työtä tekevien lääkäreiden perehtymistä uusiin tutkimus- ja hoitomenetelmiin ulkomailla tai kotimaassa. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen suuruuden hakemusten perusteella.

Hakijan pitää olla P-SLY:n jäsen. Ikärajaa ei ole. Hakijoilta edellytetään kuitenkin riittävää kliinistä kokemusta. Apurahaa ei myönnetä tieteellisiin kokouksiin.

Hakeminen tapahtuu lyhyellä, vapaamuotoisella yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jonka pitää olla perillä Duodecimin aluetoimistossa 15.3.2024 mennessä. Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma apurahan käytöstä, esim. harjoittelusta ulkomaisessa klinikassa. Anomukseen täytyy liittää selvitys muusta rahoituksesta. Pääsääntöisesti hakemukseen tulee liittää myös esimiehen lausunto.

Matka-apurahat jaetaan P-SLY:n vuosikokouksessa 13.4.2024.

Apurahan saajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä P-SLY:n hallitukselle. Apuraha maksetaan matka-, majoitus- ym kuitteja vastaan. Lasku ja selvitys apurahan käytöstä on tehtävä 6 kk:n kuluessa klinikkavierailusta tai harjoittelusta. Apuraha on käytettävä saman vuoden aikana kun se on myönnetty.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys / Duodecimin aluetoimisto
PL 1199, 70211 Kuopio (käyntiosoite: Microkatu 1, M-osa, 9. krs)
 

Lisätietoja:

Jussi Paterno
psly.puheenjohtaja@gmail.com

Henna Saari
psly.sihteeri@gmail.com